پلوس:

یکی از مهم ترین قطعات در جلوبندی خودرو پلوس است. نیروی تولید شده توسط موتور خودرو  به جعبه دنده یا همان گیربكس و از آنجا میل گردان این نیرو را به دیفرانسیل منتقل می نماید.
دیفرانسیل وظیفه تنظیم دور چرخ ها را به عهده دارد و ما بین چرخ های جلو ، (راست و چپ) و در ماشین های دو دیفرانسیل هم در جلو و هم در عقب ، قرار دارد.
برای این كه نیروی وارد شده به دیفرانسیل به چرخ ها منتقل شود ، میله ای از درون دیفرانسیل به چرخ سمت راست و چپ وصل شده كه پلوس نامیده می شود.

خرابی پلوس:

شنیده شدن صدای تق تق از چرخ‌ها در هنگام دور زدن نشانه‌ی خراب شدن سرپلوس ها است. راه اینکه متوجه شوید سر پلوس، کدام سمت خراب شده است این است که فرمان را تا آخر به یک سمت چرخانده و دور بزنید. در هر سمتی که صدای تق تق به گوش رسید یعنی سر پلوس، آن سمت خراب است و اگر در هر دو سمت، این صدا شنیده شد یعنی هر دو سر پلوس شما خراب است.

علل خرابی :

مهم ترین علت خرابی ، پاره شدن گردگیرهای آن است:

گردگیر پلوس قطعه‌ای است قیف مانند که در انتهای آن قرار دارد که از برخورد، گردو خاک  با سر پلوس‌ ممانعت می کند. استفاده ناصحیح از دنده درحال رانندگی ، شل بودن پیچهای سرپلوس ، استفاده غلط ازترمز یا ترمزدستی ، ضربه زدن شدید به خودرو به علت رها کردن زود کلاچ ، بکسل کردن خودرو یا وسیله نقلیه ای که وزن آن بیشتراز وزن خودرو است ، روشن کردن خودروبه وسیله دنده درحال حرکت یعنی بزنید دنده دو کلاج را بگیرید وقتی سرعت گرفت کلاج را رها کنید.